Psycholog dla młodzieży - leczenie uzależnień, problemy z dorastaniem i relacjami - Psychoterapeuta Gdańsk - Aldona Białowąs
15509
page-template-default,page,page-id-15509,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Psychoterapia młodzieży

Dorastanie jako start w samodzielne życie osobiste i społeczne jest okresem przejściowym między dzieciństwem a dorosłością. Można odnaleźć wiele zaskakujących opisów przekształceń całej struktury życia młodego człowieka, jakie dokonują się podczas okresu dorastania. Są to między innymi: zaburzenia równowagi psychicznej, zmiany w zakresie systemu ideałów i wartości, procesu kształtowania się własnej tożsamości oraz zmiany struktury relacji z rodzicami i otoczeniem.

Obecność niezrozumiałych i nie dających się ze sobą pogodzić sprzeczności w życiu psychicznym młodego człowieka jest charakterystyczna dla tego okresu rozwojowego. Poszukiwanie własnej tożsamości w okresie dorastania związane może być z narastającymi w tym wieku problemami psychicznymi, dlatego też często odbywa się ono chaotycznie, metodą prób i błędów, nie zawsze w sposób uświadomiony.

Jest to czas, w którym młody człowiek poszukuje wyjścia z chaosu przeżyć i działań, zastanawia się nad sensem własnego istnienia i istnienia człowieka w ogóle. Jest to okres nasilonych konfliktów z rodzicami, czas wewnętrznego rozdarcia. Proces ciągłych zmian i przeobrażeń, które następują na poziomie fizjologicznym, którego efektem jest osiągnięcie dojrzałości seksualnej oraz zakończenie rozwoju fizycznego. Następują one również w sferze psychicznej, w obrazie własnej osoby i postrzegania rzeczywistości. Proces ten często wymaga wsparcia ze strony wykwalifikowanych psychoterapeutów.

 • zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie i nieśmiałość, niecierpliwość, nadpobudliwość, wewnętrzny niepokój,
 • duża chwiejność emocjonalna, częsta zmienność nastroju, zaniżone poczucie własnej wartości),
 • zaburzenia zachowania (antyspołeczne i agresywne),
 • poczucie rutyny i nudy,
 • trudności związane z sytuacją rodzinną, np. rozwód rodziców, zmiana miejsca zamieszkania, choroba, pierwsze, czasami trudne, przeżycia miłości i zawodu,
 • depresje,
 • moczenie nocne,
 • zaburzenia nerwicowe,
 • obniżony nastrój i negatywizm,
 • myśli i próby samobójcze,
 • zburzenia psychosomatyczne,
 • natręctwa,
 • zaburzenia jedzenia,
 • uzależnienia (np. od komputera),
 • trudności w nauce (lęki szkolne, strach przed oceną, problemy z koncentracją).

Formę psychoterapii oraz jej odpowiednie techniki dostosowuje się do indywidualnych potrzeb w zależności od problematyki i możliwości pacjenta.

O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decyduje się po kilku (3 – 4) wstępnych konsultacjach diagnostycznych.

Skontaktuj się z nami w przypadku zainteresowania ofertą.